קו סיוע וחרום 08-6421313 או 1202 פניה אנונימית, מענה מקצועי 24/7
הקו פועל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, ונותן מענה בשמונה שפות.
לסיוע 24/7 לייעוץ והסברה

סדנאות י-יב

4
מפגשים בסדנה
90
דקות כל מפגש
4
שבועות סה"כ

מה כוללת הסדנה?

מפגש ראשון: מיניות בין דמיון למציאות

נערוך היכרות עם מרכז הסיוע והמַעֲנים שהוא מספק. נעסוק בהגברת המודעות להשפעה התרבותית־חברתית על הציפיות השונות מנערות ומנערים בתחום מערכות היחסים והמיניות, ונעמוד על הפערים בין הציפיות למציאות ועל הקשר בין פערים אלו ובין אלימות מינית. נבקר את ה"תסריט" המיני שעל־פיו אנו פועלות ופועלים ונסיק כי תקשורת היא כלי הכרחי לצמצום פגיעה וליצירת יחסים מיטביים.

מפגש שני: "איפה עובר הגבול?"

נערוך היכרות עם המושג 'פגיעה מינית': נראה איפה עובר הגבול בין מיניות בריאה לבין התנהגות מינית פוגענית, ובאמצעות מושגים אלה כמו גם שימוש בסיפורי מקרה נחשוב מחדש על הגבולות שלנו. מהי הסכמה חופשית? איך היא באה לידי ביטוי כדי שהצד השני ידע? איך נברר הסכמה? כמענה על שאלות אלו תעניק הסדנה כלים לזיהוי הגבולות האישיים שלנו ושל הזולת.

מפגש שלישי : התחום האפור

נעסוק ב'תחום האפור' במערכות יחסים שבהן מתקיים מגע מיני. נברר מהי הסכמה חופשית מרצון בכלל ובמסגרת יחסים רומנטיים בפרט ובאילו תנאים הסכמה אינה תקפה כלל. נשוחח על החשיבות שביצירת שיח פתוח וכֵן בנושא מיניות ומערכות יחסים, על תקשורת פיזית (קשר עין) ומילולית, על הדרגתיות ועל הכלל 'חצי צעד'. נקיים דיון בנושא הסכמה מתוך רצון אמיתי והדדיות והשיקולים שלנו בקיום מגע מיני כלשהו.

מפגש רביעי: "שומרי הסף"

מפגש זה יתקיים בקבוצה מעורבת מגדרית עבור קבוצות הבשלות לכך. נסכם את התהליך שעברנו ונתמקד בתקשורת בין המינים, במיניות בריאה וחיונית ובתחושות החיוביות הפוטנציאליות הגלומות בה. נעודד את הנערים והנערות להנהיג שינוי בסביבה הקרובה ולשמש מודל לחיקוי לנוער צעיר יותר, ונטפח אמפתיה ותמיכה בחברות וחברים במצבי קושי וסיכון כך שישמשו כתובת עבורם. נבחן דרכים שונות ללקיחת אחריות חברתית ולהתערבות ונשוחח על המחירים הכרוכים בכך לפרט ולחברה.