קו סיוע וחרום 08-6421313 או 1202 פניה אנונימית, מענה מקצועי 24/7
הקו פועל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, ונותן מענה בשמונה שפות.
לסיוע 24/7 לייעוץ והסברה

טיפול בנפגעות תקיפה מינית

על־פי נתוני המשרד לביטחון פנים, אחת מכל שלוש נשים חווה בחייה אירוע מסוג תקיפה מינית, ומדי שנה נרשמים בישראל 84,000 אירועי תקיפה מינית של נשים, מה שמחזק את הצורך במעטפת פתרונות טיפול לנפגעות.

מהי תקיפה מינית?

תקיפה מינית היא אירוע הכולל פעולות בעלות אופי מיני אשר נעשות בְאדם בניגוד לרצונו, במטרה לגרום הנאה, גירוי או סיפוק מיני לתוקף. תקיפה מינית עשויה להיות פיזית אולם גם התנהגותית ומילולית – פעולות ואמירות פוגעניות, מאיימות ומלחיצות, שאינן כוללות מגע ישיר.

בין המעשים המוגדרים בחוק כתקיפה מינית:

  • התערטלות
  • הטרדה מינית מילולית – התייחסויות, אמירות משפילות והצעות חוזרות בעלות אופי מיני
  • התניית תמורה חומרית, רגשית או אחרת בקיום מעשה מיני
  • סחיטה באיומים – שימוש באיומים לשם הפעלת לחץ לעשיית מעשה מיני או שימוש באיומים באמצעות מידע מיני (כגון סרטונים או תמונות) לשם הפעלת לחץ לעשות מעשה כלשהו.
  • ניצול יחסי מרות להשגת טובות הנאה שאופיין מיני
  • אונס, מעשה סדום
  • מעשה מגונה שאינו כולל חדירה

טיפול בנפגעות תקיפה מינית בישראל מתקיים בכמה מישורים שאינם תלויים ואינם מותנים זה בזה:

המישור המניעתי – הנגשת מידע לציבור, חינוך, מודעות, יצירת שיח מיני מכבד ולא־מפלה העוסק בגבולות אישיים והתנהגותיים, עידוד מיניות בריאה ומכבדת המתבססת על הסכמה.

המישור החוקי־משפטי – זכות הנפגעת והנפגע להגשת תלונה במשטרת ישראל ולבירור התלונה באמצעות חקירה בלתי־תלויה, כאשר מערך המשטרה כפוף לשורה של תקנות שנועדו להבטיח שהחקירה תיעשה ברגישות ובדיסקרטיות עם הגנה למתלוננות ולמתלוננים על־פי הצורך.

המישור הרגשי־שיקומי – טיפול בנפגעות תקיפה מינית באמצעות ליווי אישי, טיפול פסיכולוגי, טיפול רגשי, קבוצות תמיכה לנפגעות ומשפחותיהן, תוכניות שיקום, ייעוץ וליווי בהתנהלות משפטית.

הזכאוּת לסיוע

הכול זכאיות וזכאים לסיוע ללא כל תנאי, ובעניין זה חשוב לציין שני דברים:

ראשית, אצל הגופים והעמותות העוסקים בפגיעות מיניות ננקטת במקרים רבים לשון נקבה באופן סתמי, בשל העובדה שמרבית אירועי התקיפה הם אירועי תקיפה של נשים, אולם גופים אלו מספקים תמיכה זהה ומענה גם לנפגעי תקיפה מינית.

שנית, פנייה לעמותה לצורך קבלת מענה, טיפול וליווי אינה מותנית בהגשת תלונה במשטרת ישראל, וגם נפגעות אשר בוחרות שלא למצות את ההליך המשפטי מכל סיבה שהיא זכאיות לסיוע האמור. במסגרת הסיוע ובהתאם לנסיבות המקרה ייתכן ואף סביר כי הגורמים המקצועיים ימליצו על הגשת תלונה במשטרה, ואף יסייעו וילוו את המתלוננת בהליך אם תחפוץ בו, במטרה למצות את הדין עם התוקף ולמנוע ממנו להוסיף ולפגוע, במתלוננת או באחרות. אבל כאמור אין מדובר בתנאי לקבלת הסיוע.

טיפול ומענה בעילום שם

למרות שהמענה הטיפולי מכַוון את הנפגעת לקבלה עצמית ולהכרה באירוע ללא נשיאת תחושת אשמה, נפגעות תקיפה מינית מכל סוג יכולות להיעזר בקו החם לקבלת סיוע בדיסקרטיות מלאה וללא חובת הזדהות.

אולי יעניין אתכם גם :

חוק למניעת הטרדה מינית >>